Plagiarism

From dansk.learn2teach.eu
Jump to: navigation, search

Contents

Hvad?

Denne artikel tilbyder information, der relaterer sig til de fordele og ulemper der forekommer ved de sociale medier i forbindelse med plagiat.

Der vil blive diskuteret to centrale emner:
Hvordan man håndterer:

 • Elever, der ikke forestår at citere andres arbejde på de sociale medier.
 • Elever, der bevidst prøver at snyde.

Hvorfor?

I dag er det meget nemt for alle at søge information på nettet. Man kan måske endda sige, at al information er til disposition. Det betyder også, at elever kan kopierer og sætte deres skriverier ind, hvor de har lyst. Det er muligt for dem at finde og tage (”sample”) her og der fra forskellige kilder og sammensætter det til en skoleopgave. I disse tilfælde føler eleven ofte ikke, at han eller hun er gået over stregen. Grunden til dette er at finde i hele ungdomskulturen, hvor det er i orden – måske endda kreativt – at tage lidt fra alle kilder. Jeg bruger ordet ”at sample” fordi det beskriver den kreative proces i at tage og genbruge andre menneskers arbejde ret vellykket.

Men i den akademiske verden, bliver dette kaldet for plagiat, og vi er nød til at lære vores elever, hvordan de håndterer disse problematikker i en så mægtig verden af medier. Vi bruger termen plagiat således: ”Plagiat er når man bruger andres arbejde og præsenterer det som dit eget uden at nøjagtigt afgive en kilde.” (Kilde: HTTP://en.stopplagiat.nu) I et sådant scenarie er det vigtigt at understrege betydningen af og forskellen på de følgende måder at bruge andre værker på. (Husk, at det al brug af kilder et helt okay, så længe du husker at angive kilden):

 • Nævne
 • Citere
 • Omformulere
 • Referere
 • Oversætte
 • Inddrage
 • Analysere
 • Fortolke
 • Diskutere
 • Tilgå
 • Osv.

- Denne meget brede definition, gør det ekstremt vigtigt at forklare dine elever at den mest hyppige form for plagiat finder sted uden at man selv er klar over det, fordi referencerne enten ikke er fyldestgørende nok eller simpelthen forkerte.
- Dette gør fokus på skriveteknikker heriblandt citationstegn og det at referere til den originale kilder i fodnoter eller andre steder, utrolig centralt for eleverne.

eller:

Men plagiat kan også være den aktive og bevidste handling. Her ville man i stedet koncentrere sig om etik på internettet, som man kan kalde ”netiquette” – etikette på nettet.

I de senere år er der opstået en ny virksomhed på internettet: Hjemmesider, hvor elever og studerende kan udveksle opgaver med hinanden. Hvis de selv afleverer en opgave (uploader den) kan de få en tilbage (downloade) en anden opgave. Databasen er allerede blevet kæmpe stor. Hvis man ikke selv har nogen opgave at bytte med, kan man i stedet, for rigtige penge, købe sig til et det skoleprojekt, man måtte behøve. Den danske database for denne aktivitet kaldes http://www.studienet.dk. Hjemmesiden er interessant fordi den kombinerer et struktureret system for at bytte opgaver og hjælpsomme video samt andet materiale, der kan være nyttigt for de mere dovne elever og studerende, der ikke har været helt vågne i løbet af året. Hermed virker det i orden at downloade opgaver, men det er også en del af de sociale hjemmesider.

Hvordan?

For de, af dine elever, der kun lige skal lære referenceteknikker, er det vigtigt at understrege overfor alle elever, at alle kilder skal være opstillet på en kildeliste og at alle citater – for det er jo, hvad det er – skal angives som det, de er. Det er på samme tid også vigtigt, at eleverne er opmærksomme på de forskellige typer af kilder, der findes:

 • Ekspert-kilder: Bøger fra velkendte professorer eller lærere og publiceret af velkendte universiteter og forlag – skal også være objektive (etos, logos).
 • Del-kilder: Personer som har en speciel interesse i at påvirke modtageren på en bestemt måde – vil være subjektive kilder (patos, etos).
 • Oplevede kilder: Personer, som har haft en speciel oplevelse – fx været øjenvidner til en begivenhed (patos, etos).

Alle disse kilder kan behandles på samme måde med samme vægt i deres argumentationer.

Men helt generelt, er det en akademisk fremgangsmåde at læse kilder – både på internetsider og i printede bøger – og det er ofte vigtigt at have en imponerende og land bibliografi i din opgave. Et andet problem ved denne gruppe af elever kan være det, som man kalder for ”almen viden”. Denne gruppe af elever vil måske blive forvirret over de begrænsninger der ligger i, hvad der er bevidst viden og hvordan man lærte det. ”Skal jeg for eksempel referere til det læsemateriale som min lærer har givet mig?” osv.

”Almen viden” er den viden som man anser for at være delt imellem alle inden for den samme gruppe eller samfund som fx regioner, institutioner eller et akademisk forum. Denne viden kan bestå af generelle kendte fakta som kan relatere sig til fx geografi, historie, fysik, sprog eller litteratur.

I Danmark ville det faktum at Danmarks hovedstad er København og at Hans Christian Andersen (H.C. Andersen) er forfatter til mange af de velkendte eventyr blive betragtet som almen viden” (Kilde: HTTP://en.stopplagiat.nu). Disse fakta behøver ikke nogen citationstegn og kan blive brugt som almen viden.

Du skal selvfølgelig igangsætte en diskussion om plagiat i din skoleklasse: Spørg dine elever hvad de synes at ordet plagiat betyder for dem. Giv dem definitionen fra denne side og diskuter de krav, der er til at citerer kilder.

 • Hvornår er det nødvendigt at citere kilder?
 • Hvordan gør man det?
 • Kræver du, at dine elever kan finde ud af at citere på en helt bestemt måde?

Giv eleverne eksempler på plagiat:

 • Hvad skal de kigge efter og hvordan skal de sikre sig en akademisk integritet og ærlighed i deres arbejde?
 • Hvordan kan de bruge andre personers viden, men på samme tid arbejde selvstændigt?
 • Diskuter termen ”almen viden” – er der former for ”almen” specialiseret viden, hvor man ikke behøver at referere til en kilde?

(kilde: HTTP://en.stopplagiat.nu)

Alle disse elementer skal placeres i de sociale mediers verden. Elever skal være opmærksomme på, at selvom de ikke skriver en akademisk opgave, der skal præsenteres på papir, skal de alligevel referere alt deres arbejde hensigtsmæssigt, som det er beskrevet ovenfor.

For de dovne studerende, der blot køber hans/hendes opgaver online, er det nødvendigt at tage mere radikale metoder i brug:

Du kan tjekke om din skole allerede har en aftale med et firma, der tilbyder hjælp på området. Disse modtager elevers dokumenter som filer og tjekker herefter for ligheder mellem opgaver på internettet samt andre elevers opgaver.

Eksempler på sådanne firmaer er fx http://www.urkund.com, som også har en gratis håndbog (free handbook),free handbook, der beskriver hvad elever eller studerende skal være opmærksomme på.

Og:

Ephorus, som tilbyder samme service.

Men hvis din skole ikke tilbyder denne slags service er der andre gratis platforme, der tilbyder samme service, bare gratis. Her er du nød til udforske og eksperimentere med mulighederne. Her er nogle af dem (søgeordet på Google vil være ”plagiarism checker” på dansk, ”plagiat check”):

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/

Prøv?

Det handler i virkeligheden blot om at lære eleverne at ren plagiat er forkert, selv når man skriver/producerer noget inden for verdenen af de sociale medier – ingen har lyst til at blive stjålet fra, og ingen har lyst til at mangle evnen til at skrive og arbejde med at skrive opgaver. Dette er en del af at lære og studere, hvor du virkelig har muligheden for at være kreativ og demonstrere, at du har lært det, du skal.

Du skal også gøre konsekvenserne meget klare for dine elever:

 • En meget seriøs advarsel
 • Enten midlertidig eller permanent bortvisning.
 • Enten midlertidig eller permanent bortvisning.
 • Tilbagekaldelse af en akademisk grad.

Der er også mange eksempler på velkendte politikere og akademikere, der senere i deres arbejdsliv er blevet afsløret som plagiator og har været nød til træde tilbage fra deres jobpositioner. Dette er en barsk advarsel for dine elever.

Resurser

Denne side er lavet som et samarbejde mellem danske universiteter:

http://stopplagiat.nu

Personal tools