Classroom management

From dansk.learn2teach.eu
Jump to: navigation, search


Contents

Hvad?

Klasseværelses-ledelse er en af nøgleområder, hvor lærere gerne vil have tips og hjælp til. Nogle klasser kan være enhver lærers mareridt. Derfor er det som at give dem nøglen til universet når man giver lærerne værktøjer til klasseværelsesledelse!
I denne sektion vil vi både reflektere over:

 • Hvordan sociale medier kan bidrage til mere elev-orienteret adfærdsregulering givet af eleverne og brugt af elever
 • Hvordan brugen af sociale medier kan kontrolleres effektivt for at opretholde et fornuftigt arbejdsmiljø, både i og uden for klasselokalet.

Hvorfor?

Konsekvens: Adfærdsmæssigt, deduktiv, induktiv?

En af nøgleelementer ved klasseværelsesledelse er konsekvens.

Arnsteins Stige brugt i Uddannelse


I en alder, hvor man fokuserer på spejlvendt undervisning, autonome aktiviteter, personlige indlæringsmiljøer og et elev-vendt fokus på undervisning og læring, er det sidste, som læreren skal gøre at nedsætte love med strenge adfærdsdrevne forordninger for fremgangen i faget. Dette er fx:

 • Du må ikke bruge din mobiltelefon i klasseværelset.
 • Du må ikke bande i timerne.
 • Hav altid dine bøger/lektier foran dig. .
 • Lad være med at monopolisere diskussioner. .
 • Tal ud fra dine egne erfaringer uden at generalisere.

Der er ikke noget galt i at sætte disse retningslinjer op i starten af timerne og mange af disse regler vil også forblive en del af en helhed, som elevens rejse i uddannelsessystemer kommer til at indeholde. Men der er ikke noget der angiver, at disse ikke kan eller burde blive ændret som fremtiden går os i møde.

Fra fortsættelsen af Sherry Arnsteins 'Stige af deltagelse' kan vi se, at beviser peger på, at det er os, der skal lave et miljø for 'indlærerens styrke'.

a tutor led look at me, I'm important approach?

Koncepterne bag 'uddelt ansvarsfordeling' og 'indlærerens egenkontrol' ligger nok fast i de fleste (hvis ikke alle) indlæringsmiljøer, med eller uden sociale medier. Se FutureLabs bidrag til Elevens Stemme debat her.

Sociale medier bidrager til denne udvikling af elev ledt “ejerskab”. De er en bølge af tilgange, som bevirker at læreren/vejlederen kan tage mindre kontrol over aktiviteterne, imens de samtidig tillader deres elever at tage kontrol over deres eget indlæringsmiljø.
Dette tillader et godt miljø i klasseværelset, inklusiv kontrollen af adfærd fra adfærdsmæssig regel- og konsekvens-tilgang, gennem en deduktiv 'introducer koncept, brug regler og diskuter udkommet'-tilgang for vejledning af elever og over til 'elever forklarer, hvordan de vil have, at miljøet skal føles'-tilgang.

Dette betyder, at undervisningen vil byde på et større elevfokus, induktivt indlæringsmiljø, som vil fortsætte gennem deres uddannelsesrejser. Eleverne lærer, hvordan de kan tage ansvar for deres egen udvikling.

De sociale medier er ikke generatoren for denne tilgang, men de kan bane vejen for at få eleverne til at bidrage med at skabe dynamiske kontrakter mellem dig, eleven og deres ligesindede.
For at finde ideer til, hvordan man bruger de sociale medier i denne proces, kan du se på flere aktiviteter for lærere i sektionen lige nedenunder, som diskuterer brugen af Twitter og TitanPad i skabelsen af en elevgenereret grundindstilling i undervisningen.

Skabelsen af et Personligt Undervisningsmiljø (Personalised Learning Environment - PLE)

PLE vs. Tradition. Kilde: hanoverresearch.com

Graham Atwell siger, "at det bedste argument for PLE (Personligt Undervisningsmiljø), er, at udvikle uddannelsesteknologi, der kan svare til den måde mennesker bruger teknologi til at lære og som tillader dem at: Udforme deres egne indlæringsrum, at forme og være en del af fællesskaber og at skabe, konsumere, remixe og dele materiale"
(Attwell, 2006a, What about educational technology, para 8).
Dette fokuserer stærkt på, hvad det er, vi skal give vores elever for at udvikle sig, som jo selvfølgelig er den fremgang, de får gennem uddannelse, men det stopper ikke ved eleverne...
Forestil dig, fra dit eget perspektiv, hvilken slags uddannelsesteknik, som du ønsker at bruge, hvad du finder behageligt, konformitet, og hvad du føler, du kan overføre til dine egne områder af professionalisme.
Hvis du overvejer ovenstående citat fra dit eget perspektiv, er dette det største argument for at udvikle uddannelsesteknologi inden for dine elevers indlæringsmiljø, som svarer til dine elevers behov.
Hvad end du underviser i historie, matematik, engelsk, ingeniørvidenskab eller catering, er du i stand til at skabe effektive parametre for udviklingen af dine elever i et sikkert miljø. Med kontrol over metoderne i klasseværelset i forhold til dit specifikke emne, kan du sikre en moderat adfærd, som der er styr over. Denne model tages op af dine elever og er efterhånden reguleret af sig selv fordi de vil se beviser på, hvor effektivt brugen af sociale medier er i klasseværelset, og hvordan det udvikler deres indlæring og udvikling.

Emotionel intelligens: At respektere behov

Dette spiller en stor rolle! Det gør også en stor forskel at man dropper sit ego. Ydmyghed hos underviseren er med til at skabe et gensidigt respektfuldt miljø, som formindsker behovet for klasseværelsesledelse.

Reducere konfrontation

Der er tre problematikker, der ofte giver anledning til klasseværelseskonfrontationer mellem en lærer og en “besværlig” elev.
Først og fremmest mangler der ofte en klarhed over lærerens forventninger til elevens adfærd og præstationer.

 • Ved at bruge sociale medier til at formidle lærerens mål og forventninger, kan du måske undgå denne problemstilling. Eleven (eller eleverne som en gruppe) kan skabe deres egne regler i et format, der bevæger sig væk fra tanken om den traditionelle lærer ledet ”dette er mit klasseværelse-tilgang, som mange elever vil have oplevet før, og som mange af eleverne har gjort oprør imod.
 • For det næste vil sådanne elever ofte mangle både empati og sociale færdigheder, og de kan måske misfortolke lærerens intentioner så normale interaktioner bliver betragtet som konfrontation og mærkes som et aggressivt svar. Igen kan brugen af sociale medier fjerne dette aggressive svar ved at oprette et åbent miljø, hvor eleverne kan dele deres ideer og diskutere, hvad de føler er bedst for deres indlæring. Den aggression, som eleverne før kan have vist, vil vise sig at være fjernet i omgivelsernes samarbejdende natur.
 • For det tredje, kan en lærer reagere på en elevs ry i stedet for at fokusere på det faktiske niveau af afbrydelser. Sådan mangel på empati kan i sig selv fremprovokere upassende adfærd fra elevens side.

Denne frie tilgang til at skabe grundregler eller kontrollere adfærd i klasseværelset vil tillade dig at se på elevens nutidige kunnen i stedet for at se på dennes ry. Dette giver eleven muligheden for en ny start, en mulighed for at lave en forventning afstemning med læreren uden brug af aggression.

At udvikle en reflekterende elev

.
Udgangspunktet for en god opførelse i klasseværelset er starten på et fag, året eller semesteret. Det er også på dette tidspunkt at relationer kan begynde at udvikle sig. Ved at bruge sociale medier til opsætningen af nogle grundregler og ved at starte ud med en samarbejdende tilgang til indlæring, kan du hjælpe med at udvikle dine elevers sociale kompetencer og dermed deres evne til at interagere med andre elever på en hensynsfuld og positiv måde.

Ligesindede relationer kan blive set som den primære kontekst for social og emotionel udvikling af individet, fordi det er inden for disse relationer, at elever udvikler deres forståelse for samarbejde, gensidig respekt og interpersonel sensitivitet.
Dette er et godt tidspunkt for udvikle den etos, som du føler er nødvendig for at fortsætte denne udvikling af dine elever. Ved at bruge sociale og samarbejdende medier, såsom Twitter eller TitanPad fra starten af faget, kan du udvikle elevens kognitive og emotionelle færdigheder gennem deres samarbejdende netværker.
Helt fra begyndelsen af faget, vil du, som underviser, skille dig ud ved at være: a) interesseret i at tilbyde eleverne friheden til at tage deres egne beslutninger, og b) at deres enkelte input hver især er vigtige. Dette er betydningsfulde færdigheder, som eleverne skal opbygge, mange af dem har måske aldrig haft denne grad af ansvar på deres skuldre før.

Hvordan?

At udfordre anstødeligt sprog/adfærd på sociale netværk

Hvis du bruger sociale netværk i klasseværelset, opfanger du måske brugen af dårligt eller anstødeligt sprog fra eleverne. Med en samarbejdende tilgang (se Arnstein ovenfor), kan du bruge eleverne selv til at modererer denne type adfærd.
Hvis du fx bruger Twitter, og der bruges dårligt sprog i samtalerne, kan du måske tage virkelige Tweets, der bruger denne slags sprog, gøre brugerne anonyme og spørge eleverne, hvad de ville synes om, at sådanne Tweets dukkede op under en søgning til et job eller ved en universitetsansøgning.
Resultaterne ville blive, at klasseværelsets adfærd og sprogbrug bliver kontrolleret af eleverne selv fordi de forstår konsekvenserne af sprogbrugen.

Fire teknikker til klasseværelsesledelse

 • Belønnende
 • Medregnende
 • Kontrollere miljøet
 • Tillidsfulde relationer.


Belønnende:
Selvom stimuli/svar (aspekter af behavioristisk teori), ofte er regnet for at gå imod moderne læringsteknikker, så er de givende elementer af "Operant Conditioning" gode til at få eleverne til at blive på sporet. Ved at bruge simple online-belønninger såsom links til interessante artikler, der dog er uden for skoleemnet, er du måske i stand til at bibeholde og forstørre den positive aktivitet og adfærd, der i forvejen er opbygget.

Medregnende:
Det er nemmere at erstatte mange adfærdsmønstre frem for at udslette dem. En succesfuld teknik til at stoppe uhensigtsmæssig adfærd er introduktionen af nye, bedre adfærdsmønstre. Denne handling balancerer de dårlige adfærdsmønstre ved at tilbyde nye, alternative måder, der ikke passer til den nuværende adfærd. Hvis du har børn, ved du, at en god måde, hvorpå man kan stoppe dem fra at blive sure eller aggressive er ved at tale om noget helt andet måske noget fra deres dag eller en favorit-aktivitet. Humøret ændrer sig derefter hurtigt. Dette er det samme med sociale medier. Fordi det er så hurtigt at betjene og dermed effektivt, (inden for eller uden for klasseværelset – hvornår det er nødvendigt), er det muligt at ændre en samtale, et humør eller en uoverensstemmelse ved at introducere et nyt emne.

Kontrollere miljøet:
Den fleksibilitet som sociale medier bidrager til, for både dig og dine elever, er uendelig. Det ændrer indlæringsmiljøet, og du har en ærlig chance for at forbedre flere af dine elever. Hvis de sidder fast i deres arbejde, som et resultat af manglende resurser, eller hvis de synes, at det er svært at kommunikere i det traditionelle miljø i klasseværelset, kan de sociale medier tilbyde en løsning på disse problematikker.

Tillidsfulde relationer:
I stedet for at opstille ideer herinde, vil jeg referere til en artikel på denne wiki, der arbejder med samme emne: Gruppearbejde.

Prøv?

Brug nogle af de følgende ideer i brugen af sociale medier med dine elever.


Syv højst effektive metoder til at forbedre og fastholde forhøjet motivation
hos eleverne taget direkte fra (Allen, 2001).

Kontekst

 • Opbyg forventninger til resultater
 • Få konteksten til at virke interessant (brug nyheder, spænding, humor, fascinerende grafikker, lyd, musik, animationer osv.)

Udfordr

 • Udfordr eleven
 • Udvælg det rette indhold til hver elev
  • Hvis det før har været indlært, bliver gentagelser kedeligt
  • Justér sværhedsgraden for at tilpasse stoffet til elevens dygtighed.
  • Giv udfordringer, som integrerer tidligere indlæring og som giver forskudt afprøvning.
  • Giv udfordringer, der opbygger selvtillid.

Aktivitet

 • Få eleven til at udføre forskellige opgaver med forskellig tilgang.

Respons og kritik

 • Giv væsentlig respons
 • Kom med kritikken til sidst.

Resurser

Allen, M. W. (2011) Designing Successful e-Learning: Forget What You Know About Instructional Design and Do Something Interesting, John Wiley & Sons

Personal tools